boga4: (Default)
[personal profile] boga4
Журнал майже мертвий, але автор - ні, хіба що втомлений. Сиджу в аеропорті Коломбо, чекаю на рейс до Куала-Лумпур.
Це буде перший новий рік, який я зустрічатиму сам - тобто, без друзів, без рідних, навіть без знайомих. Мабуть, вештатимусь по чайнатауну, або нап"юсь дорогого пива з випадково зустрінутими бекпекерами, або ще щось подібне придумаю.
Все ж, подорожувати - краще, ніж просто сидіти вдома, хоч мені зараз бракує стількох людей...


Підсумки 2011:
Напій року: Квас - він знову повернувся до Києва, той самий смачний, колись бочковий квас, тепер влітку він в пляшках продається. Вагома причина, що може втримати від еміграції із Цієї Країни.
А ще пиво, звісно. Але це уже традиційно
Люди року: хотів написати "не скажу", але подумав і вирішив, що це усі друзі, яких мені зараз бракує
Настрій року: невизначеність
Музика року: Том Морелло, The Nightwatchman
Фільм року: "Піна", Вім Вендерс.
Подорож року: гори! Азія!
Кавказ, Непал, Шрі-Ланка
Розчарування року: я. Так часто не знав, чого я хочу, і не впевнений, що наступного року буду знати
Книга року:  "Подорож з Мамайотою" Чапая, "Бог дрібниць" Арундаті Рой, ну і ще романи Чайни Мьєвілля.
Гендель року: Суцільне розчарування. Полонезу нема... Мабуть, Портер, але той, що на Спаській, зіпсувався.
Мрія на наступний рік: Розібратися із своїми планами на подальші багато років. Повернутись в Україну з Азії:). Поїхати в якусь Європу. Розібратись із джерелами прибутків (коректніше сказати, їх знайти). Організувати фотовиставку (и). Дописати книгу про подорожі Азією, і видати її).
Ну і ще, звісно, мрію про глобальну революцію. Або хоча б про локальну, в Україні


From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

boga4: (Default)
boga4

April 2017

S M T W T F S
      1
23 45678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 23rd, 2017 05:33 am
Powered by Dreamwidth Studios